Ν’ αϊλί εμάς να βάϊ εμάς
Songs

 
Play/Pause Episode
00:00 / 2:57
Rewind 30 Seconds
1X

 

A traditional Pontian lament for the Fall of Constantinople, 29th May 1453 performed by the youth of the Greek Orthodox Christian Society, Sydney.

Celebration of the 60th Anniversary of the Greek Orthodox Christian Society
Marrickville Town Hall, Sydney
24th May 2015

Lyrics:

Ν’αϊλί εμάς και βάϊ εμάς, ‘πάρθεν η Ρωμανία!
Επαίραν το Βασιλοσκάμ’ κι ελλάεν Αφεντία.»

Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μαναστήρια
κι Αϊ-Γιάννες ο Χρυσόστομος κλαίει, δερνοκοπάται.

«Μη κλαις, μη κλαις Αϊ-Γιάννε μου και μη δερνοκοπάσαι.
Η Ρωμανίαν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο,
Η Ρωμανίαν πέρασεν, πάλι θα ξαν’ανθίσει.