Ο Θούριος του Ρήγα
Songs

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:30
Rewind 30 Seconds
1X

 

A song written by Rigas Ferraios, which inspired the Greek Revolution of 1821

performed by the youth of the Greek Orthodox Christian Society, Sydney.
Celebration of the 60th Anniversary of the Greek Orthodox Christian Society

Marrickville Town Hall, Sydney
24th May 2015

Lyrics:

Ως πότε παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά,
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,
να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;

Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!

Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;
Τι σ’ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά;
Στοχάσου πώς σε ψήνουν καθ’ώραν στη φωτιά.

Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!

Ελάτε μ’έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν,
να κάμωμεν τον όρκον επάνω στο Σταυρόν,
«Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε,
στην γνώμην των Τυράννων να μην ελθώ ποτέ!»

Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!