Apostle Nathanael

Apostle Nathanael April 20 Listen to the Saint's life in Greek: Related links: Bartholomew the Holy Apostle (GOARCH) Holy Apostle Bartholomew (Greek Orthodox Metropolis of Toronto) Apostle Bartholomew of the Twelve (OCA) Apostle Bartholomew (OrthodoxWiki)